Školní řád

PROVOZ  NAŠÍ   MATEŘSKÉ ŠKOLY JE OD 6,30 HOD.  DO 17,00 HODIN.