Školné

RMČ  Praha 22  vzala na vědomí placení  školného  ve  výši  580,- Kč měsíčně pro  školní  rok 2015/2016
ZŮSTÁVÁ SPLATNOST  5.  DEN  KAŽDÉHO MĚSÍCE S MOŽNOSTÍ PLATBY DO 15. MĚSÍCE NÁSLEDUJÍCÍHO

MATEŘSKÁ    ŠKOLA   ŽÁDÁ   RODIČE   O   ZASÍLÁNÍ     PŘESNÉ     ČÁSTKY     580.-    MĚSÍČNĚ!

POKUD   SI  NĚKDO  CHCE    PŘEDPLATIT   ŠKOLNÉ, TAK  POUZE   OD   ZÁŘÍ    DO  PROSINCE

2015  –   ČTYŘNÁSOBEK, POTOM  LEDEN  –  ČERVEN  A   ČERVENEC A   SRPEN  DOHROMADY

JEDNOU  ČÁSTKOU  580,- KČ  –   ČILI  7 NÁSOBEK.

Rodiče, jejichž děti budou od září předškoláky,  si zruší  trvalý příkaz k úhradě školného  k 1. 9. 2015.

DĚKUJI , Alena Vojtěchovská ředitelka

 

Školné  červenec + srpen 2016

V těchto měsících se platí 50% = 290,-Kč červenec, 290,- Kč srpen.

Děti přihlášené na prázdninový provoz již mají červenec zaplacen v hotovosti 580,- Kč, a srpen zaplatí 290,-Kč.

 

Děkuji,  Alena Vojtěchovská