Velikonoce 2015

Postní doba a Velikonoce

Popeleční středou, tj. 18. 2. 2015 začala postní doba – příprava na slavení Velikonoc. Mělo by utichnout masopustní veselí a člověk by měl snažit o obnovu svého křesťanského života. Má na to 40 postních dní + 6 neděl = 46 dní.

Pak postní doba vyvrcholí Svatým týdnem (od 29. 3. 2015):

Květná neděle – připomínka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista  – PAŠIJE

Zelený čtvrtek – připomínka poslední večeře Páně před odchodem Ježíše do Getsemanské zahrady. Při večerní mši svaté utichají zvony (odlétají do Říma) a místo nich nastupují řehtačky.

Velký pátek – připomínka smrti Ježíše Krista na kříži. Den přísného půstu.

Bílá sobota – je ve znamení modlitby u Božího hrobu až do západu Slunce, kdy začíná VIGILIE – noc, kdy vstal Ježíš z mrtvých. Bohoslužba začíná svěcením ohně, následuje bohoslužba slova a kázání, při ní se opět rozezvučí zvony. Pak se světí křestní voda, případně probíhá křest/biřmování věřících. Ti co už tyto svátosti mají, je obnovují.

Neděle = Boží hod velikonoční – velká oslava Ježíšova zmrtvýchvstání – samé podstaty křesťanství

Pondělí – pokračuje se v oslavě vzkříšení – vítězstvím nad smrtí, přidávají se lidové zvyky

po 40 dnech následuje svátek Nanebevstoupení Páně a 10 dní na to Letnice – seslání Ducha Svatého na apoštoly. Tímto svátkem končí Velikonoční doba.

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

Program velikonočních bohoslužeb v kostele Všech svatých v Uhříněvsi a dále v Kolovratech, Královicích a Dubečku

Neděle 29. března 2015 – KVĚTNÁ NEDĚLE
Kostel sv. Petra Dubeček – 7:55 hodin mše svatá se svěcením ratolestí
Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin mše svatá se svěcením ratolestí a pašijemi
Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin mše svatá se svěcením ratolestí
Čtvrtek 2. dubna 2015 – ZELENÝ ČTVRTEK
Kostel Všech svatých Uhříněves – 18:00–20:00 hodin mše svatá na památku Večeře Páně
Pátek 3. dubna 2015 – VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu)
Kostel Všech svatých Uhříněves – 18:00 hodin Velkopáteční obřady, zpívané pašije
Sobota 4. dubna 2015 – BÍLÁ SOBOTA
Kaple Božího hrobu v Uhříněvsi – 9:00–19:00 hodin možnost soukromé modlitby
Kostel Všech svatých Uhříněves – 20:00 hodin obřady Veliké noci Vzkříšení Páně (závěr cca ve 22:30 hodin)
Neděle 5. dubna 2015 – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Kostel sv. Petra Dubeček – 7:55 hodin Velikonoční mše svatá
Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin Velikonoční mše svatá
Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin Velikonoční mše svatá
Pondělí 6. dubna 2015 – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Kostel sv. Petra Dubeček – 7:55 hodin mše svatá
Kostel Všech svatých Uhříněves – 9:30 hodin mše svatá
Kostel sv. Ondřeje Kolovraty – 11:30 hodin mše svatá se svěcením ratolestí

P. Jaroslaw Batóg, SVD římskokatolický farář v Uhříněvsi

Informace ZDE

 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Program velikonočních bohoslužeb ve Farním sboru ČCE v Uhříněvsi, Husovo nám. 378/40

čtvrtek 2. 4. 2015 – 18.30 hodin – Zelený čtvrtek

pátek 3. 4. 2015 – 17.30 hodin – Velký pátek

neděle 5. 4. 2015 – 9.00 hodin – Boží hod velikonoční

Při těchto bohoslužbách bude vysluhována večeře Páně.

Informace ZDE

 

Městská část Praha 22, komise kultury RMČ Praha 22, Uhříněveské muzeum a Divadlo U22 Vás všechny srdečně zvou do spolkové místnosti Uhříněveského muzea na výstavu k Velikonocům 2015

BÍLÁ SOBOTA ANEB TAJEMSTVÍ KRISTOVA UKŘIŽOVÁNÍ A VZKŘÍŠENÍ

Výstava je přístupna od pátku 20. března do pátku 3. dubna 2015
Pondělí až čtvrtek 8:30 – 12:00 a 13:00 –16:30 hod.
Pátek 8:30 – 14:00 hod.

Vstupné dobrovolné