Pozitivní výchova

Na jaře proběhla přednáškaRespektovat a být respektován,pro velký úspěch byla zopakována, ale večer utekl vždy moc rychle a Jana nestihla vše probrat.

Zřejmě proto je podzimní seminář rozdělen do tří večerů.