Naučná stezka

Naučná stezka pro děti se čtyřmi stanovišti, start na každém z nich, cíl pod výběhem koní u cihlových domků.

Stanoviště: 1) farma jelenovitých u Podleského rybníka, 2) Netluky 698 – chov koní, 3) Netluky 374 – klimatizovaná stáj, 4) pole 300m na jih od stanoviště 3.