V HOLFITu se zaměřujeme na holistický (celostní) rozvoj jedince. Každý potřebuje jiné druhy wellness metod k udržení nebo optimalizování svého zdraví. K tomu používáme již osvědčené a námi vyzkoušené metody východního nebo západního směru.   Věříme, že kombinací vhodně zvolených metod může klient dosáhnout požadovaných výsledků, ať už se jedná o regeneraci nebo kondici.  ...
Read more