Na jaře proběhla přednáškaRespektovat a být respektován,pro velký úspěch byla zopakována, ale večer utekl vždy moc rychle a Jana nestihla vše probrat. Zřejmě proto je podzimní seminář rozdělen do tří večerů....
Read more